HAKKINDA

Prof.Dr.Tahsin Yakut Kimdir ?

       Tıp eğitimini Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Mecburi hizmetini tamamladıktan sonra Bursada çeşitlidevlet hastaneleri ve  Yüksek İhtisas Hastanesinde görev yaptı. Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Genetik dallarında bilim uzmanlığı eğitimini tamamladı. 2006 yılında Tıbbi Genetik Doçentliği ünvanını aldı. 2012 yılında Tıbbi Genetik Profesörü oldu. 


     1998 yılında Uludağ Üniversitesinde ilk defa “Prenatal tanı; doğum öncesi genetik tanı yöntemleri”ni kurdu. 2005-2016 yılları arasında Gebelerde Fetüs değerlendirmesi konularında "Perinatoloji konseyleri"nin kurulmasında katkıda bulundu ve bu konseylerde genetik hastalıklar konusunda danışmanlık verdi. Yaklaşık 7000 civarında gebede doğum öncesi genetik tanı testlerinin analizlerini yaptı ve bu konuda genetik danışmanlık verdi. 


        2003 yılında Almanya da “George Agust Üniversitesi - Max Planck Enstitüsü” nde, kanserlerde hastalığın tanısı, seyri ve tedavisi ile ilişkili genetik belirteçlerin saptanması konularında çalıştı. Bu çalışmaları daha sonra uluslar arası saygın dergilerde yayınlandı. Daha sonra ülkemizde de bu konularda araştırmalara devam etti.

 

    Güncel olarak “Kanser hastalarında akıllı ilaç tedavisinde” genetik belirteçlerin saptanması ve hedefe yönelik tedavi belirteçleri konularında çalışmalarını devam ettirmektedir. Bunun yanısıra ailesel kanserlerin tespiti, Genetik danışması ve takibi konularında Laboratuvar ve Klinik olarak hizmet vermektedir. Prenatal tanı, Kanser genetiği ve Klinik genetik  tanı konularında, klinik değerlendirmeler yapmakta ve genetik danışma vermektedir. 2004 yılında Uludağ Üniversitesinde Tıbbi Genetik Anabilim Dalının kurulmasında yer aldı. 


      2005 Yılında Amerika Birleşik Devletlerinde “Sher Institute” (Innova Medicine) de Tüp bebek uygulamalarında genetik hastalıklı ve kromozomal anormalliği olan embriyoların ayıklanması konularında eğitim aldı ve bu alandaki rutin tanı ve araştırmalarda aktif olarak çalıştı. 2006 yılından itibaren yurt dışı ve yurt içindeki merkezlere preimplantasyon genetik tanı ve tarama (PGD, PGS) hizmetleri verdi. Bu kapsamda yurtdışı ve Türkiye içindeki bazı merkezlere 2000 civarında embriyo analizine ulaşan hizmetler sundu. Bu çalışmaları daha sonra uluslar arası saygın dergilerde yayınlandı.

 

       23 Mart 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığından Tıbbi Genetik alanında “Board Sertifikası” almaya hak kazandı, 2013 yılında sertifikası yenilendi. 

    2007 Yılında Ingilterede, Queen Elizabeth Hospital da Genetik Hastalıklarda Molekülersitogenetik tanı yöntemlerinin kullanılması üzerine çalışmalarda bulundu. Çeşitli ulusal ve uluslararası kongrelerde konuşmalar yaptı. Çalışmaları, uluslararası dergilerde yayınlandı. 

         2009 yılında “Uludağ Üniversitesi Genetik Hastalıklar Tanı Merkezini” kurdu, 2016 yılına kadar tanı merkezi sorumlusu olarak görev yaptı. 

        2012 Yılında Bursada “Uluslararası katılımlı, Ulusal Genetik Kongresini düzenledi ve Başkanlığını yaptı.

 

        2007-2016 yılları arasında Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürüttü. 6 tane tıpta uzmanlık öğrencisinin tez danışmanlığını yaptı.

 

         2009-2016 yıllarında “Tıbbi Genetik Derneği Yönetim Kurulu Üyeliğinde bulundu. 2011- 2013 yılları arasında Tıbbi Genetik Derneği başkanlığı yaptı.

 

      2011-2014 yılları arasında Uludağ Üniversitesi hastanesinin Başhekimliğini yaptı. Sağlık Bakanlığında çeşitli Bilim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Ülkemizdeki çeşitli merkezlerde Tıbbi Genetik Konularında çeşitli eğitimlere katıldı, eğitimler verdi.

 

       2014 - 2020 yılları arasında, Yeni nesil dizileme tekniklerinin (NGS - Nex Generation Sequencing) genetik hastalıkların tanısında kullanımı konusunda çalışmalar yaptı. Tüm Exom dizileme (WES) analiz yöntemiyle nadir hastalıkların tanısı ve prenatal tanı amaçlı 1000 civarında vakaya hizmet verdi. Çalışmalarına halen özel sektörde devam etmektedir.

Kaliteli Bir Ekip İle Her Sorunun Üstesinden Gelebilirisiniz

Taking blood pressue
Prof.Dr.Tahsin Yakut

Özel Jimer Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı