HİZMETLER

 •  

 • Genetik Danışmanlık

 • Tekrarlayan düşük nedenlerinin araştırılması

 • Riskli gebeliklerde genetik nedenlerin araştırılması 

 • Gebelikte  Anne Kanından Fetal DNA - Kromozom Analizi

 • Gebelikte  Anne Kanından Fetal DNA - Tek gen hastalıklarının tespiti (Talasemi, Kistik fibrozis, Noonan sendromu,

 • IVF - Tüp Bebek Uygulamalarında Genetik Danışma

 • IVF - Tüp Bebek Uygulamalarında Sağlıklı embriyo ayıklama (PGD; PGT-M)

 • IVF - Tüp Bebek Uygulamalarında embriyo kromozom testleri (PGS; PGT-A)

 • Gebelikte  Anne Kanından Fetal DNA - Kromozom Analizi

 • Epilepsi nedenine yönelik Gen Analizleri - Tedaviye Yönelik Genler

 • İnfertilitede Mikroarray / a-CGH Yöntemleriyle Tüm Kromozom Analizleri

 • Premature Ovaryen Yetmezliklerde Etyolojiye Yönelik Genlerin Analizi

 • Erkek İnfertilitesinde Konjenital Bilateral Vas Deferesn Yokluğu; CFTR Geni Mutasyon Analizleri

 • Nedeni Bilinmeyen, Önlenemeyen Ateşli Çocuklarda Etyolijiye Yönelik Gen Analizleri

 

Kaliteli Bir Ekip İle Her Sorunun Üstesinden Gelebilirisiniz

Taking blood pressue
Prof.Dr.Tahsin Acar

Özel Jimer Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı