Prof.Dr.Tahsin Yakut Kimdir ?

                                                           

 

                                                İLGİ ALANLARI

 

        Akraba evlilikleri - Gebelikte ilaç-radyasyon alımı - Riskli gebelikler - Tüp bebeke genetik tanı - Kanserde tanı ve akıllı ilaç seçimi - Ailesel kanser tanısı - Nadir hastalıkların tanısı ilgi alanlarıdır.


                                                   
ÇALIŞMA ALANLARI;

* Genetik danışma
* Akraba evliliklerinde risk değerlendirmesi,
* Gebelikte ilaç kullanımı (Toksikoloji) - Risk değerlendirmesi ve raporlama
* Riskli gebeliklerde genetik tanı ve takip 
* Anormal ultrason bulgusu olan fetüslerde, genetik, klinik değerlendirme
* Tüp bebek tedavilerinde genetik tanı ve tarama
* Kanserde tanı ve akıllı ilaç tedavisine yönelik genetik tiplendirme.
* Ailesel kanserlerin genetik tanısı ve takibi
* Next Generation ve Exom sekanslama biyoinformatik analizi

  HASTALIKLAR

  • Lösemi

  • Talasemi

  • Akdeniz Anemisi

  • Down Sendromu

  • Kistik Fibrozis